i1Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze drzew, zadrzewień oraz terenów inwestycyjnych wykonujemy zespołem naukowców oraz specjalistów, wśród których znajdują się: dendrolodzy, mykolodzy, zoolodzy (ornitofauna, entomofauna, teriofauna itp.), lichenolodzy i floryści.
i1


Wykonujemy pielęgnacje i zabezpieczania drzew z użyciem arborystycznych technik linowych.

Przeprowadzamy cięcia formujące, sanitarne, korygujące i poprawiające statykę i techniczne.

Zakładamy wiązania elastyczne, usuwamy jemiołę.

Pracujemy na drzewach „trudnych” oraz położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską.


i1

.

Dla każdego drzewa sporządzamy dokładną dokumentację fotograficzną oraz formularz oceny ryzyka powodowanego przez drzewo (zgodnie z zaleceniami ISA – International Society of Arboriculkture).
O nas

Nasz zespół powstał z połączenia tradycji, doświadczenia oraz naukowej wiedzy członków stowarzyszenia działającego przy współpracy z pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  

Dysponujemy specjalistami z zakresu dendrologii, botaniki, lichenologii, entomologii, ornitologii i arborystycznych technik linowych.


 

 
Praktycznie od początku naszej działalności arborystycznej współpracujemy z firmą Polski Arborysta, dzięki której mamy profesjonalne wsparcie techniczne. Dostarcza ona sprzęt i materiały potrzebne do prowadzenia prac arborystycznych.

Wymiana wspólnych doświadczeń zaowocowała powstaniem profesjonalnego zespołu, zajmującego się wszystkimi etapami prac przy ocenie i pielegnacji drzew.

Galeria

Partnerzy

                    PolskiArborysta.pl                   UWM w Olsztynie                     
© PRO-NATURA 2014