Doświadczenie

Przykładowe parce wykonane w ostatnich latach

 

Inwentaryzacje, ekspertyzy

 • Inwentaryzacja alej w Gminie Nidzica, Dywity, Reszel, Dobre Miasto, Jonkowo, Gródek.
 • Ekspertyza dotycząca stanu zdrowotnego drzew dla gminy Dywity na potrzeby wycinki drzew przydrożnych.
 • Ekspertyza stanu zdrowotnego pomnikowego dębu szypułkowego w Ciemnej Woli.
 • Ekspertyza i roczna obserwacja stanu zdrowotnego drzew w ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  nr 503 na odcinku Elbląg – Tolkmicko – Podgrodzie.
 • Ekspertyza dendrologiczna pomnika przyrody kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) zlokalizowanego w mieście Miłomłyn. Zlecenie Gminy Miłomłyn.
 • Ekspertyza dendrologiczna drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata), zlokalizowanego w miejscowości Łukta, na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 530 i 531, gmina Łukta, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Zlecenie ZDW w Olsztynie.
 • Ekspertyza dendrologiczna dotycząca oceny stanu zdrowotnego i uszkodzeń 3 sztuk drzew, w tym 2 sztuki z gatunku sosna zwyczajna i 1 sztuka z gatunku świerk pospolity, usuniętych bez wymaganego prawem zezwolenia, obręb Cerkiewnik. Zlecenie Gmina Dobre Miasto.
 • Ekspertyza dendrologiczna dotycząca oceny stanu zdrowotnego, statyki oraz zaleceń dalszego postępowania 156 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie miasta Dobre Miasto. Zlecenie Gmina Dobre Miasto.
 • Ocena stanu zdrowotnego oraz ustalenie zakresu monitoringu i monitoring kondycji zdrowotnej dendroflory występującej wzdłuż drogi gminnej (działka nr 427 w obrębie Bramka), na odcinku biegnącym od drogi wojewódzkiej 527 do kopalni kruszywa w okresie działalności kopalni.
 • Inwentaryzacja, ocena przeżycia, projekt nasadzeń zastępczych, ocena wartości drzew, przygotowanie wniosku o ustalenie gospodarki zielenią przy ul. Augustowskiej w Olsztynie. Zlecenie Biuro architektów czwarty wymiar, WPB Olsztyn.
 • Ekspertyza dendrologiczna dotycząca oceny stanu zdrowotnego, walorów przyrodniczych oraz szans przeżycia 11 drzew rosnących na działce 528 obręb Mikołajki, gmina Mikołajki. Zlecenie Gmina Mikołajki.
 • Ekspertyza sądowa dotycząca oceny stanu zdrowotnego drzewa. Zlecenie Sąd Rejonowy w Mrągowie.
 • Ekspertyza sądowa polegająca na inwentaryzacji i określeniu wieku drzew w miejscowości Korsze. Zlecenie Sąd Rejonowy w Kętrzynie.
 • Ekspertyza sądowa dotycząca oceny stanu zdrowotnego drzewa. Zlecenie Sąd Rejonowy w Kętrzynie.
 • Pielęgnacja nasadzeń przydrożnych  w pobliżu miejscowości Grunwald. Zlecenie ZDW w Olsztynie.

Opracowania monograficzne

 • Lokalny program kształtowania zadrzewień przydrożnych dla Gminy Dywity, Dobre Miasto, Jonkowo, Reszel.

 

Projekty

 • Koordynacja wojewódzka projektu finansowanego z programu LIFE+ Unii Europejskiej i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”. Beneficjent Koordynujący - Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia. Partnerzy - Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, Klub Zielonych Gaja ze Szczecina, Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski z Białegostoku, BUND niemiecka organizacja pozarządowa.


Szkolenia

 • Organizacja na zlecenie Stowarzyszenia Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski z Białegostoku szkolenia pn. "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew" dla Gminy Dywity, Dobre Miasto i Jonkowo.
 • Przeprowadzenie dwóch etapów szkolenia dla pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w ramach „Programu kształtowania i pielęgnacji zadrzewień przydrożnych na drogach wojewódzkich i powiatowych w województwie warmińsko-mazurskim” w zakresie rozpoznawania i wymagań siedliskowych drzew i krzewów.

 

Galeria

Partnerzy

                    PolskiArborysta.pl                   UWM w Olsztynie                     
© PRO-NATURA 2014